SERVEIS

 

Butlletí 141   [Abril de 2021]

Salutació de l'alcalde

El passat 2 de febrer vaig informar públicament al ple municipal que la Justícia havia dictat sentència contra l’aprovació definitiva del text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), arran del contenciós administratiu presentat pels propietaris del sector de Vallbellida-Can Falcó.

L’endemà en vam donar trasllat a la ciutadania a través del web i les xarxes socials municipals, i ara ho fem en aquest Butlletí Municipal.
Aleshores vaig rebatre que es tractés d’un “fracàs polític i tècnic” –contradient les paraules del portaveu de Cs– perquè darrere aquest POUM, aprovat definitivament l’any 2016 per la Generalitat, amb text refós inclòs, és resultat de la feina ben feta dels tècnics municipals i de l’equip redactor extern, i de tots el governs municipals i grups municipals dels quatre darrers mandats per haver arribat a l’aprovació inicial i a la provisional del POUM. I acabava la meva intervenció afirmant que “per a mi, personalment, no és un fracàs; és una gran decepció i un gran daltabaix davant una sentència incomprensible”.

El 2016, l’urbanista i arquitecte redactor del POUM, Estanislau Roca, apuntava que “Teià és una joia del Maresme perquè va suportar bé la pressió urbanística associada a la construcció de l’autopista i perquè en aquests darrers anys, arran de l’última crisi, hem estat a temps per reconduir disfuncions existents en el planejament i per reorientar-lo sense excessives pressions cap a un model de desenvolupament sostenible, integrat i ambientalment eficient”. I segons l’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, “el POUM és la foto finish de Teià: un document molt correcte que no canviarà gaire la fesomia del poble”. I així ho vaig defensar jo com a alcalde.

Per això, com que la sentència encara no és ferma, el govern de Teià hi ha presentat dos recursos de cassació –davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Catalunya–, i també ho ha fet la Generalitat –al Suprem–, pel que considerem una vulneració de drets fonamentals.

Així que es pugui, amb les restriccions derivades de la pandèmia, es farà una audiència pública monogràfica sobre la qüestió, per informar la ciutadania de primera mà.

 

Ajuntamentdeteia