Apreta intro per cercar
93 555 12 34

42 equips d’arquitectes opten al concurs dels pisos del Blanqueig

Imprimir correu electrònic

HPO BlanqueigUn total de 42 equips d’arquitectes es van presentar al concurs convocat per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) per seleccionar l’equip que redactarà el projecte i dirigirà les obres de construcció dels pisos de lloguer assequible del Blanqueig. Es tracta d’un bloc de 18 habitatges que estarà situat a la cantonada del passeig de la Riera i del carrer de Josep Puigoriol, i que serà destinat a lloguer en règim general de protecció oficial.

L’edifici constarà de planta baixa i dues plantes superiors, amb un total de 1.474 m² de sostre. La promoció també preveu la construcció de 9 places d’aparcament per a cotxes, 9 per a motos i 36 per a bicicletes.

Import i calendari d'obres

La convocatòria del concurs es va publicar el 3 de juliol i el dia 18 va finalitzar el termini de presentació. La durada del contracte es preveu que sigui de 54 mesos: 32 dels quals seran de feina efectiva, 10 mesos correspondran al procés de licitació de l’obra i un mínim de 12 mesos correspondran al termini de garantia de l’obra.

Respecte dels primers 32 mesos, 8 correspondran a la redacció del projecte i 24 a la direcció de les obres. L’import de licitació és 144.357 (IVA inclòs), distribuït en diverses anualitats del 2023 al 2028. Per a la fase de redacció, les clàusules preveuen una possible pròrroga fins a un màxim de 8 mesos, de manera que l’inici de les obres podria demorar-se fins a principis de 2025.

Criteris de valoració

El concurs per triar l’equip i el projecte guanyador es divideix en dues etapes: la fase de selecció i la d’adjudicació. En la primera, un jurat de sis membres (dos representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, dos de l’INCASÒL, un de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’arquitecte municipal de Teià) ja va valorar, el 13 de setembre, les propostes lliurades després d’avaluar-ne un seguit de criteris qualitatius relacionats amb l’impacte ambiental de la proposta (com ara, la petjada d’emissions de CO2 de l’edifici, les estratègies passives per a la reducció de la demanda energètica i el plantejament de sistemes eficients); el cost econòmic (amb una repercussió màxima de 1.100 euros per metre quadrat de sostre); la tipologia d’habitatge i l’ordenació general de l’edifici. A més d’adequar-se a l’entorn existent, es va tenir en compte la innovació tipològica i tecnològica del projecte i el grau d’inclusivitat i perspectiva de gènere.

Un cop puntuades totes les propostes, el jurat va seleccionar les cinc millor valorades per participar en la segona fase, que rebran una prima de compensació de 3.500 euros. En aquesta fase, el jurat tornarà a avaluar, el 21 de novembre, els projectes en base als criteris anteriors (fins a un màxim de 60 punts), als quals se sumarà un màxim de 40 punts segons el “rati d’optimització del solar” (és a dir, l’edificabilitat consumida i la superfície útil efectivament construïda) i dos criteris d’eficiència energètica: la ventilació creuada i l’asolellament dels habitatges.

Detalls de la promoció

D’acord amb els termes del conveni signat el passat 20 de gener entre l’Ajuntament, INCASÒL i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, almenys una quarta part dels habitatges es destinaran a joves de fins a 35 anys. En general, s’ha optat per prioritzar la tipologia de dos dormitoris dobles, ja que permet adaptar-se a una gran diversitat funcional. En total, les obres tindran un pressupost de 2.423.000 euros (més IVA) aportats per l’INCASÒL i es preveu que els habitatges es puguin lliurar l’any 2027.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat