Apreta intro per cercar
93 555 12 34

El govern presenta el Pla d’Actuació Municipal

Imprimir correu electrònic

ap PAM 02El 2 de novembre, el govern municipal de GdT i CaT-ERC va presentar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 en una audiència pública celebrada a La Unió, després que va ser aprovat per la Junta de Govern Local del 26 d’octubre.

El PAM és un document estratègic que detalla les principals accions i projectes que s’han de dur a terme durant el mandat. L’enunciat de cada acció està acompanyat d’una previsió temporal, tot i que la seva execució resta supeditada a la confecció i aprovació dels pressupostos municipals de cada exercici.

Aquesta és la segona vegada que l’Ajuntament es dota d’un PAM. En certs aspectes, el del 2019-2023 va resultar afectat pels efectes de la pandèmia. Per aquest motiu, el seu successor recull i dona continuïtat a algunes de les seves previsions. El seu contingut reflecteix, en bona part, les propostes dels programes electorals de GdT i CaT-ERC, i és previst que es vegi complementat amb les propostes ciutadanes que es formulin en el marc dels pressupostos participatius.

Audiència pública

L’audiència pública va començar a les 19h i va durar dues hores i mitja. L’acte va comptar amb la participació de tots els membres de l’equip de govern i del secretari de l’Ajuntament, així com d’una vintena d’assistents. Els responsables municipals van detallar les accions programades, distribuïdes en 19 àrees temàtiques, acompanyades d’una presentació visual.

ap PAM 03104 accions

El PAM detalla 104 actuacions. Tot i que en el document aprovat apareixen agrupades per regidories, les mesures formen part d’una política pública transversal que té com a objectiu elevar els estàndards de benestar i qualitat de vida dels teianencs i teianenques.

Visió global de futur: Mitjançant una planificació estratègica derivada de l’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de la revisió dels plans locals d’Igualtat i de Joventut, així com del desplegament del Pla Director de Turisme.

Seguretat i civisme: Es construirà una nova comissaria modular adaptada a les necessitats actuals i futures del cos de Policia, en una nova ubicació més cèntrica i accessible; s’instal·laran noves càmeres de videovigilància i s’avançarà en la implantació d’un model policial de proximitat que doni prioritat a la prevenció i la sensibilització a través de campanyes específiques a la ciutadania i els centres educatius.

Més i millors equipaments: El magatzem de Serveis Municipals es traslladarà a l’antiga planta de fangs de l’ACA, que també acollirà una planta de transferència de biomassa procedents dels boscos de la Serralada Litoral. A més, es reformarà i habilitarà cal Senyorcinto com a futur hotel d’entitats i es reobrirà el bar al complex esportiu municipal de Sant Berger.

Esport i salut: Aviat començaran les obres de l’skatepark al parc de can Llaurador. El magatzem municipal que quedarà lliure al torrent de les Monges serà reconvertit en un rocòdrom. També és previst d’ampliar la sala de fitness del Poliesportiu i substituir el sistema de depuració amb clor de la piscina municipal per un de sal.

Neteja i reciclatge: S’incrementaran els recursos i la freqüència del servei de neteja viària, amb la compra de nova maquinària, i s’estudiarà la implantació d’un nou servei de recollida de la brossa per a 2027 que permeti assolir els objectius de reciclatge fixats per la Unió Europea en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Via pública i accessibilitat: Es donarà inici al Projecte 4x4, que cada any assignarà una part del pressupost a intervencions de millora de la via pública (calçada i voreres). A més, es completarà la substitució de lluminàries LED a tot el poble; se soterraran els cablejats aeris de la Molassa; es millorarà l’accés al polígon Buvisa i el carrer de Pere Noguera serà transformat en un vial de prioritat invertida per als vianants.

Transició ecològica: S’impulsaran les comunitats energètiques entre particulars, a les quals es donarà empara a través d’una ordenança municipal. A més, s’incrementaran els punts de càrrega a la via pública per a vehicles elèctrics i l’Ajuntament seguirà col·locant plaques en equipaments municipals i bonificant als particulars que també en posin.

Més i millors parcs infantils: Es crearan dues noves zones de lleure –una a la Plana, a l’entorn de l’Escola Bressol Municipal, i una altra al carrer del Desmunt– i es remodelaran a fons els parcs de can Godó i Vallbellida. En aquest últim s’hi instal·larà una guingueta de bar.

Mobilitat sostenible: Es projectarà un carril bici entre Teià i la platja del Masnou, resseguint l’eix de la riera, i s’adequarà un mirador amb vistes a la vall de Rials. També s’enllestirà un camí escolar amb sortida des de la plaça de Catalunya perquè els infants puguin anar a peu al col·legi acompanyats en un entorn segur i s’arranjarà una bossa d’aparcament dissuasori a l’entorn de la zona escolar.

Proximitat: Es crearà una nova Regidoria d’Atenció a la Ciutadania i es posarà en marxa una aplicació de WhatsApp per millorar la comunicació bidireccional entre el consistori i els veïns de Teià. A més, s’instal·larà una nova pantalla d’informació ciutadana al centre urbà i s’obriran dos canals específics al web municipal: un sobre temes de Salut i un altre sobre Civisme.

Poble cuidador: Es durà a terme una reforma ambiciosa del Casal de la Gent Gran de ca la Cecília per resoldre mancances estructurals, optimitzar els espais i incorporar el servei de podologia. També s’augmentaran els recursos i les prestacions actuals del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per atendre les necessitats de la població major de 65 anys i es potenciarà l’envelliment actiu amb la instal·lació d’aparells biosaludables per fer gimnàstica a l’aire lliure.

Habitatge a preu assequible: De la mà del POUM i de polígons d’actuació urbanística com el de can Bruguera, es vetllarà per la reserva de sòl i la construcció de noves promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO) de lloguer per afavorir l’arrelament al poble de les noves generacions i els col·lectius més vulnerables.

Compromís amb l’educació: Es reprendrà el projecte Teià Educa, estroncat per la pandèmia, que tornarà a comptar amb la col·laboració de tota la comunitat educativa local (Ajuntament, centres escolars, entitats i famílies). D’altra banda, s’incrementarà la inversió anual en conservació i millores a l’Escola El Cim i es farà un estudi econòmic i financer sobre la viabilitat d’una possible ampliació de l’EBM Els Galamons i s’obriran converses amb el Departament d’Educació de la Generalitat perquè l’Institut Turó d’en Baldiri pugui oferir Batxillerat i/o mòduls formatius.

Més feminista, plural i inclusiu: La perspectiva de gènere i la sensibilitat LGTBI impregnarà l’acció de govern. S’obrirà una Oficina de la Dona com a servei municipal i es crearà la Taula de Dones prevista al Pla d’Igualtat com a òrgan de participació. A més, s’elaborarà una guia de benvinguda al municipi a nous residents, amb informació de tots els serveis, i s’oferiran programacions dinamitzades per a públics concrets, com la gent gran i els infants de 0 a 6 i de 6 a 12 anys.

Intervencions del públic

En el torn d’intervencions del públic, alguns dels assistents van formular diverses reflexions i preguntes, especialment relacionades amb la mobilitat i l’ordenació del trànsit a l’entorn de l’Escola El Cim, la plaça de Catalunya, el passeig de la Riera i el projecte d’ampliació del carrer Fivaller.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat