Apreta intro per cercar
93 555 12 34

El govern municipal congela la pressió fiscal per a 2024

Imprimir correu electrònic

ple octubre 2023El ple de l’Ajuntament celebrat el 26 d’octubre va aprovar inicialment la proposta de modificació de l’ordenança fiscal que regula l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) amb els vots favorables de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició.

“En un context d’alta inflació, la intenció és no gravar la pressió fiscal sobre la ciutadania”. El regidor d’Hisenda, Abel Ballesteros, va explicar que els béns de naturalesa urbana no es veuran afectats i que únicament s’introdueixen tres “petits retocs” que tindran un “impacte simbòlic” en les arques públiques.

En primer lloc, s’arrodoneixen els trams de valor cadastral per gaudir de les bonificacions al domicili habitual per a famílies nombroses amb l’objectiu d’assimilar-los als municipis de l’entorn i es rebaixen els supòsits especial (del 40 al 20%) i general (del 25 al 20%) per als propietaris d’habitatges amb valors cadastrals de 100.000 a 200.000 euros. Això reportarà uns ingressos per a l’Ajuntament de 2.110 euros.

En segon lloc, s’apuja del 0,72 al 0,75 el tipus de gravamen per als béns rústics, la qual cosa suposarà un augment de 3.217 euros de la recaptació. I en tercer lloc, es rebaixa del 50 al 25% la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars, que seguirà sent d’aplicació durant els tres anys posteriors a la finalització de les obres.

El regidor va explicar que, quan es va implantar, era “una iniciativa per donar una empenta” a les energies renovables que “ara ja a s’ha produït”, com ho prova el fet que en total se n’hagin registrat prop de 350 sol·licituds. La reducció de la bonificació entrarà vigor amb la publicació de la nova ordenança i suposa, segons Ballesteros, “una mesura per no incrementar l’IBI al conjunt dels ciutadans”. L’alcaldessa, Gemma Rosell, va assegurar que “la voluntat del Govern és no escanyar els contribuents en un moment en què hi ha pobles, molt a prop nostre, que han tret la bonificació i han apujat l’IBI”.

Crítiques de l’oposició

JxCat es va manifestar a favor d’algunes mesures –com “posar ordre als trams de bonificacions a famílies nombroses” o “no tocar el gravamen de l’IBI urbana i apujar-lo una mica en el rústic”– i “molt en contra” d’altres. El seu portaveu, Francesc Ribas, va declarar que “que no estem d’acord amb la reducció a la meitat en la bonificació de les plaques solars i ens sap greu per la feina feta per la regidora de Medi Ambient, Montse Riera”.

En canvi, el PSC s’hi va mostrar en sintonia: “al principi tenia un efecte d’estímul que era necessari, però avui dia ja surt a compte i segurament no està justificat que es bonifiqui tant a les persones que tenen capacitat econòmica per fer la inversió”. En canvi, va discrepar de les altres dues: “Sembla un caprici i no ens agrada que un ajuntament amb superàvit repercuteixi aquesta decisió sobre les famílies nombroses i els béns rústics, que és un sector al qual s’hauria de donar suport”.

El PP, al seu torn, va celebrar que l’IBI no pugi i va lamentar els canvis en les bonificacions pel desincentiu i la contradicció que suposa “per a la gent que potencialment podria instal·lar plaques quan és un tema prioritari i totes les institucions del món, a tots els nivells, ho estan afavorint”.

Per a CaT-ERC va donar suport a la modificació i es va mostrar partidària d’explorar altres incentius: “Hem de trobar un altre mecanisme, potser a través de subvencions, perquè les persones que no poden instal·lar energies renovables per manca de capacitat econòmica tinguin la possibilitat de fer-ho”.

Vehicles i plusvàlues

El ple també va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’acord amb les etiquetes “Zero emissions” i “ECO” de la Direcció General de Trànsit per a vehicles elèctrics i híbrids, que continuaran gaudint de sengles bonificacions del 75 i el 25% sempre que tinguin una potència inferior a 16 cavalls fiscals.

Per últim, els ple va debatre una proposta d’esmena promoguda pel PP per ampliar a “descendents i ascendents del causant” el supòsit actual de bonificació del 95% del qual gaudeixen els cònjuges en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. El regidor popular, David Basi, va criticar l’impost de plusvàlues “perquè representa una doble i, de vegades, una triple imposició que pot suposar un problema econòmic per a la persona que rep una transmissió patrimonial a títol lucratiu com a donació, herència i llegat en supòsits no voluntaris”.

Basi va explicar que la proposta era “la mateixa” que ja va presentar al ple del 24 de novembre de 2022, llavors com a regidor de Cs, i va recordar que va ser rebutjada amb els vots en contra de CaT-ERC i el PSC. “Aleshores, la moció va rebre el vot a favor de GdT i JxTeià. Amb la correlació de forces actual, i si tothom és conseqüent, aquesta moció hauria de sortir endavant”.

Com va succeir el 2022, el PSC va tornar a presentar diverses esmenes al text del PP, que aquest va rebutjar parcialment, de manera que la proposta inicial va rebre els vots en contra de GdT, CaT-ERC i el PSC i únicament va comptar amb el suport del grup popular i de JxTeià.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat