Imprimir aquesta pàgina

L'Ajuntament demana col·laboració ciutadana per controlar el mosquit tigre

15 Juliol 2021 ~

mosquit 2Aquesta setmana, la Regidoria de Medi Ambient ha distribuït una circular a diversos veïnats de Teià en els quals s’ha detectat, darrerament, la proliferació del mosquit tigre. L’escrit s’acompanya d’un tríptic amb un seguit de recomanacions que trobareu en PDF al peu d’aquesta notícia.

Espècie invasora

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.

D’aleshores ençà, la seva presència ha esdevingut habitual durant bona part de l’any, especialment els mesos de més calor. A diferència de les espècies autòctones, el mosquit tigre té hàbits diürns, és molt actiu i ocasiona múltiples picades. Per aquesta raó, el ple de l’Ajuntament va aprovar el juliol de 2008 una ordenança per a la prevenció i el control de l’espècie.

Per mantenir-ne a ratlla la seva població, l’Ajuntament duu a terme diverses accions de prevenció als equipaments municipals i la via pública que inclouen el tractament amb larvicida, amb el suport del Consell Comarcal. Tanmateix, s’estima que la el 80% dels focus de cria es troben en jardins i patis particulars. Per això, l’Ajuntament recorda la necessitat d’eliminar qualsevol cúmul d’aigua.

• Cal buidar i evitar que s’omplin d’aigua tots els objectes i recipients que la puguin acumular com cendrers, gerros, galledes, joguines, plats sota els testos...

• En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar i buidar com a mínim dos cops per setmana.

• En el cas de safarejos o basses petites, cal que es cobreixin amb una tapa o una tela de mosquitera prima de 2 mil·límetres com a màxim.

• Cal renovar l’aigua dels abeuradors d'animals dos cops per setmana, com a mínim.

• S’ha d’evitar l’acumulació d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos. Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.

• Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, incloent-hi els escocells dels arbres.

• En el cas de les piscines buides, cal que es mantinguin eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.

Capacitat inspectora i sancionadora

D’acord amb l’ordenança, l’Ajuntament podrà ordenar el compliment d’aquestes disposicions, així com dur a terme les inspeccions necessàries i incoar, arribat el cas,el corresponent expedient sancionador, previ a la imposició d’una sanció econòmica segons la gravetat de la infracció.