Apreta intro per cercar
93 555 12 34
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Butlletí municipal 151 - febrer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ERC i PSC aproven un pressupost de 7,5 milions d'euros per a 2021

Imprimir correu electrònic

ple desembre 2Després de gairebé tres hores de debat, el ple de l’Ajuntament de Teià va aprovar ahir, inicialment, el pressupost municipal per a l’any 2021 amb els vots a favor dels vuit representants d’ERC-Compromís amb Teià i de l’únic representant del PSC, i el vot en contra dels quatre regidors de JxCat, Cs i GT.

Es tracta d’un pressupost equilibrat en 7.530.175 euros. Segons el regidor d’Hisenda, Yago Albert, els comptes públics “creixen un 2,4%, gràcies a les transferències corrents d’altres administracions i de les transferències de capital procedents de l’Estat”. Entre les primeres hi ha el Fons de Cooperació Local de Catalunya, que permetrà destinar 239.000 euros –el doble que el 2020 – a despeses recurrents, com la recollida de residus. Entre les segones hi destaca una subvenció especial de 107.000 euros d’un fons d’inversió incondicionat per a despeses no finalistes.

A més, Albert va anunciar que l’Ajuntament podrà comptar amb altres subvencions “preconcedides” que s’incorporaran al pressupost a mesura que es confirmi el seu atorgament. El regidor va citar com a exemple un ajut de la Diputació de Barcelona per a l’obertura i manteniment de les franges de protecció contra el foc de les urbanitzacions, i va exposar que “no les hem consignades per prudència”.

Memòria de l’Alcaldia

La tramitació del pressupost va anar acompanyada de la lectura de la memòria de l’Alcaldia. El seu titular, Andreu Bosch, va ressenyar “els criteris de prudència, estabilitat i veracitat” del pressupost i el “compliment dels terminis de pagament a proveïdors”. Per a l’alcalde, “aquest és el camí per al redreçament econòmic de l’Ajuntament emprès els dos últims mandats i per atendre les necessitats bàsiques del municipi”.

ingressosCongelació d’impostos

Enguany, l’Ajuntament no ha retocat les ordenances fiscals, de manera que la pressió fiscal serà la mateixa que el 2020. Per aquest motiu, la previsió d’ingressos per impostos directes es manté a l’entorn dels 4 milions d’euros. A grans trets, la recaptació de l’Impost de Bens Immobles (IBI) experimenta un petit increment. “Mantenim el mateix coeficient, però creix lleugerament el parc d’habitatges”, fruit de les noves promocions. Per contra, s’ha reduït de 50.000 euros la previsió d’ingressos per plusvàlues.

Pel que fa a les taxes, s’ha fet la mateixa estimació que el 2020, a l’entorn dels 913.000 euros. Albert va destacar que el 2021 es prorrogarà la condonació de la taxa a bars i restaurants per la instal·lació de terrasses a la via pública, i va augurar que seguiran augmentant les bonificacions als vehicles híbrids i elèctrics, així com a les persones amb diversitat funcional. També disminuiran els ingressos del Poliesportiu i d’algunes activitats de Cultura, a causa de la cancel·lació d’activitats i la disminució dels aforaments motivats per la Covid-19.

En el capítol d’impostos indirectes, es manté la mateixa previsió d’ingressos per llicències d’obres i construccions (ICIO) que l’exercici anterior, 315.000 euros, ja que la pandèmia va endarrerir alguns tràmits administratius: 100.000 d’obres de particulars, 150.000 del Pla de Millora Urbana del Blanqueig, i la resta de l’última fase del Pla Parcial de la Plana.

Amortització de préstecs

El responsable d’Hisenda va recordar que “el 2021 s’acabarà d’amortitzar l’últim crèdit històric”, la qual cosa permetrà reduir el pagament d’interessos de 30.000 a 7.000 euros anuals, de manera que a el nivell d’endeutament se situarà entre el 12 i el 15%.

Com ja és habitual els últims anys, l’Ajuntament renovarà el crèdit de 175.000 euros amb la Diputació “per finançar inversions a cost zero”, durant deu anys.

Recursos humans

Com els ingressos, les despeses també augmenten en la mateixa proporció: un 2,4%.

El capítol de personal s’incrementa un 1,5%. El 0,8% ve determinat per llei i la resta correspon a la provisió de noves places i a l’augment del 50 al 80% de la jornada laboral de la tècnica de Promoció Econòmica.

Per àrees, la Policia Local és la que més diners destina a recursos humans amb 672.000 euros, seguida dels Serveis de Manteniment amb 492.000, dels serveis generals amb 477.000, dels serveis econòmics amb 389.000 i dels serveis tècnics amb 293.000. El 2021, la plantilla de la Policia Local incorporarà un nou agent, la qual cosa permetrà assolir la ràtio de dos policies per torn i concentrar el període de vacances en quatre mesos, en comptes dels sis actuals.

despesesDespeses

La principal despesa és la recollida i gestió de residus, que ascendeix a 594.676 euros. El regidor d’Hisenda l’ha volguda individuar dins del pressupost per recalcar el seu impacte: “Si ho fem malament, els costos pugen” perquè la Generalitat penalitza els municipis que no reciclen prou.

Altres partides que també s’expandeixen són les de Cultura, que creix un 4% fins als 102.000 euros, i la d’Esports, que ho fa un 22%, fins als 266.000, per finançar l’ampliació horària del Poliesportiu 300 hores més, ja que hi ha tres dies a la setmana que se n’han avançat l’obertura de les 9h a quarts de vuit. Comunicació també passa de 37.000 a 53.000 per donar sortida a noves publicacions periòdiques, especialment en suport digital.

En canvi, la partida de Mobilitat minva de 155.000 a 135.000 euros, un cop “aparcat” l’estudi per un servei de “bus a demanda”, ja que “no és l’any indicat”.

Inversions

D’entrada, el pressupost preveu un augment del 34% en el capítol d’inversions. S’hi destinaran 315.500 euros: 118.500 a diverses intervencions a la via pública, 72.000 a la reurbanització del carrer de Pere Noguera, 40.000 per a l’arranjament de la piscina municipal, 30.000 a informàtica i noves tecnologies, 25.000 a millores de l’Escola El Cim i 22.000 a la instal·lació de nous lectors de matrícules “per completar el sistema” de videovigilància, entre d’altres.

Pressupostos participatius

La Regidoria de Participació Ciutadana passarà de 9.000 euros de 2020 a 59.000 el 2021 per dotar els pressupostos participatius. Això representa una disminució del 50% respecte de la primera edició de la convocatòria. Aquest cop, els altres 50.000 es transferiran a la Regidoria de Serveis a les persones per crear una línia d’ajuts extraordinaris a les famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la Covid-19.

Aquesta decisió va ser molt criticada per JxCat. El seu portaveu, Francesc Ribas, va afirmar que el Govern havia “adulterat el procés” i que havia “canviat les normes a mitja partida” amb una “decisió unilateral”. Ribas va citar la màxima de l’absolutisme –“tot per al poble, però sense el poble”–, i va demanar “que sigui la ciutadania qui triï les inversions”.

El regidor de Participació Ciutadana, Jordi López, es va defensar: “les bases de convocatòria dels pressupostos participatius contenen un article que estableix que la seva dotació econòmica es pot reduir o alterar en el supòsit d’una excepcionalitat pressupostària”, com seria el cas de la pandèmia. López va justificar la legitimitat del canvi –“per això existeixen unes bases i una comissió tècnica”– i va precisar que “la majoria de pobles que fan processos participatius destinen a inversió entre el 0,06 i el 0,09%. Amb 100.000 euros estàvem al voltant del 1,23% i amb 50.000, al 0,07%. Per tant, estem per sota d’alguns, però per sobre de molts altres”, va puntualitzar.

Ajuts socials

La dotació de Serveis a les persones puja un 17% per crear una borsa d’ajuts. El regidor de l’àrea, Raül Mínguez, va defensar que el pressupost s’havia elaborat “amb criteris tècnics, i sempre amb una part important de contingència perquè no saps mai què pot passar”. Mínguez va dir que l’Ajuntament manté “contacte constant amb Caritas” i va assegurar que, després d’uns primers mesos d’increment de la demanda, “s’ha recuperat la situació de 2019” prèvia a la pandèmia.

En canvi, JxCat va assenyalar que “els 50.000 euros els veiem curts” després que “primer es va parlar de 70.000 euros d’ajut” i va concloure que “si els diners no s’esgoten és perquè els llindars o el target no estan ben definits” a la convocatòria. JxCat va afirmar que “l’anticipació també és una de les virtuts del bon govern” i va denunciar que s’havia “defugit la celebració d’un ple d’ordenances fiscals per ajudar veïns, comerços i autònoms”.

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que “volíem incorporar els 50.000 euros amb el romanent de 2020, però no va donar temps a causa del tràmit en el congrés de llei d’estabilitat pressupostària”. Albert va recordar l’existència d’una altra borsa d’ajuts a les famílies per portar els infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol de Teià.

Obres al Cim

La portaveu de GT, Núria Andinyac, va trobar insuficient la partida de 25.000 euros per a millores a l’Escola El Cim, ja que el centre “té 47 anys” i amb aquests diners amb prou feina “s’hi pot fer el manteniment”. La regidora d’Educació i Medi Ambient, Montse Riera, va aclarir que el manteniment ordinari de l’edifici té consignació pròpia, i que “aquests 25.000 euros es pressuposten cada any per completar les subvencions i les actuacions d’altres administracions”. Riera va anunciar que el 2021 la Generalitat té previst instal·lar-hi un ascensor i reformar el sistema de calefacció.

Andinyac també va trobar a faltar inversions en matèria de medi ambient i d'eficiència energètica, com ara una caldera de biomassa, i Riera va respondre que “els criteris d’eficiència i sostenibilitat són transversals”, com l’estudi per al nou sistema de recollida de residus, el pla de poda, les plaques fotovoltaiques del terrat de l’Ajuntament o la planta de transferència de biomassa a les antigues instal·lacions per al tractament de fangs de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Pla Verd

També va suscitar controvèrsia el projecte Verd Urbà, que forma part del Pla Verd dels Serveis Municipals. Es tracta d’una proposta de concurs públic dotada amb 160.000 euros per adjudicar a una empresa de jardineria el manteniment de la meitat dels parcs i zones verdes del municipi per tal de millorar-ne l’estat actual. L’altra meitat seguiria a càrrec dels operaris de la brigada i dels treballadors de la Fundació CEO El Maresme per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, com fins ara. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha adquirit recentment dues escombradores mecàniques per millorar les prestacions del servei de neteja actual.

JxCat hi va objectar que les noves màquines “haurien de ser d’emissions zero”, va donar per fet que “el concurs no suposarà un fraccionament de la llei de contractes” i va demanar “més formació, més capacitació i més personal” per a Serveis Municipals per atendre la conservació del futur parc de Can Llaurador i de les noves zones residencials que s’edificaran al Blanqueig i la Plana, entre més. JxCat també va exigir “una dotació realista per a la reposició d’arbrat mort o en mal estat, com la plataneda protegida de la Riera”.

El regidor de Serveis Municipals, Jordi Casanovas, va assegurar que “no és un moment per ampliar la plantilla” i va destacar el suport dels Plans d’Ocupació per a persones aturades. Casanovas va defensar el Pla Verd perquè “tenim 380.000 metres quadrats de zones enjardinades i necessitem alliberar-nos del 50% de la superfície per reorganitzar els equips”.

Pel que fa al parc mòbil, el regidor va exposar que “era obsolet i insuficient”, per la qual cosa s’ha anat renovant progressivament des del 2015 fins arribar el torn de les escombradores. Casanovas va descartar, per ara, “l’opció elèctrica perquè és extremadament cara i només en podríem comprar una, quan en realitat necessitem renovar-ne dues”. També va detallar que “tenim zones complicades, amb un sol punt d’abastament llunyà i pujades constants superiors al 20%. Esperem que la tecnologia elèctrica avanci més, però ja reduïm emissions de CO2 respecte del parc vell”, va observar.

Suport a entitats

JxCat es va congratular perquè, finalment, el Govern no ha reduït un 30% els ajuts a les entitats, “com va anunciar en una comissió informativa”. La regidora de Cultura, Olga Parra, va desmentir que aquesta opció s’hagués valorat mai. I el regidor d’Hisenda, Yago Albert, va matisar "que s'havia de posar en context" i que es tractava “d’una de les possibles reformes, com n’hi havia d’altres, que es van plantejar com a pluja d’idees amb els regidors de l’oposició” en el moment més àlgid de la pandèmia, quan no se sabia quin impacte tindria a nivell pressupostari.

Cooperació internacional

JxCat va demanar la millora del conveni amb Caritas i va considerar que els 4.000 euros anuals destinats a Cooperació “són una mala notícia” perquè representen el 0,05% del pressupost i queden molt lluny de l’objectiu de les Nacions Unides del 0,7%. Per a JxCat, “el 0,7% seria raonable per fer accions directes sobre el terreny, per ajudar Djouma, de la teianenca Laia Dosta”.

La regidora de l’àrea, Montse Riera, va admetre que “no és l’import que ens agradaria, però intentem buscar l’equilibri amb totes les despeses que es fan des del municipi”. Riera va explicar que la Comissió de Cooperació i Solidaritat “treballa també amb la Regidoria de Drets Civils” i va detallar que enguany s’han destinat recursos a un projecte d’ajut contra la Covid-19 a Gàmbia a través del Fons Català de Cooperació.

JxCat, en contra

Al final, JxCat va fonamentar el seu vot en contra de la proposta de pressupost per diverses raons. El seu portaveu, Francesc Ribas, va criticar que “es repeteixi la previsió d’ingressos d’ICIO que ja no van arribar el 2020” i va considerar “curt” el fons de contingència de 30.000 euros davant de qualsevol imponderable. També va demanar ajuts directes als establiments del poble “a través de l’Associació de Comerciants”.

Sobre l’ICIO, l’alcalde va recordar que únicament se n’ha pressupostat el 57% dels 550.000 euros que els Serveis Tècnics consideren com a “probables”.

Cs, en contra

Cs va desaprovar l’aportació anual de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i va trobar a faltar-hi rebaixes fiscals, ajuts i bonificacions per als sectors afectats per la crisi, carregadors per a vehicles elèctrics, programes de sensibilització i educació ambiental, noves instal·lacions esportives i manca de remodelació dels parcs infantils. El seu regidor, David Basi, va censurar l’ús de les xarxes socials de l’Ajuntament “al servei del Govern i no del consistori”.

L’alcalde va recordar que la formulació d’ajuts i bonificacions s’ha d’ajustar a la legalitat i ha de comptar amb l’informe favorable d’Intervenció i Secretaria, i va assegurar que “si les xarxes socials les hem utilitzat per alguna cosa ha estat per comunicar informacions relacionades amb la situació pandèmica, i no amb el Govern municipal”.

Per la seva part, Jordi López va afirmar que el camp de Sant Berger és una referència al Maresme i que la remodelació de la pista de l’AE Teià “donarà unes possibilitats tremendes”, a les quals se sumarà l’skate park del parc de Can Llaurador.

GT, en contra

La regidora de GT, Núria Andinyac, va criticar “la visió continuista, sense cap inversió destacada”, d’un pressupost que “no reflecteix les nostres necessitats” i que el Govern defensa amb “el mateix argumentari que l’any passat, tot i els canvis produïts per la Covid-19”.

GT va reclamar “polítiques adreçades a la recuperació econòmica” amb “ajudes directes al comerç”, en comptes de “deixar-ho tot en mans de la tècnica de Promoció Econòmica i la seva habilitat per trobar subvencions”.

Andinyac va alertar de l’increment de la massa salarial i de les despeses fixes –“l’increment dels serveis bàsics supera el 9%”, va dir– i va presagiar que “la reducció d’ingressos arribarà”. Tanmateix, va trobar a faltar un tècnic d’Educació perquè “la feina feta” en els darrers anys des del Consell Escolar Municipal “s’ha diluït”, i va reivindicar la construcció d’un rocòdrom per al Club Excursionista Teià.

També va demanar millores en el camí de la Serra, Rials o la Molassa i va reiterar la necessitat d’elaborar “un pla de comunicació de poble” que estableixi com s’han de relacionar les entitats amb l’Ajuntament i entre elles mateixes.

L’alcalde va informar que l’arranjament del camí de la Serra té un cost de 150.000 euros, d’acord amb la memòria valorada que se n’ha fet: “Demanarem el projecte executiu per fixar el cost definitiu”, va dir Bosch.

PSC, a favor

Tot i condemnar l’existència de “partides destinades a la inflamació del sentiment nacionalista i de la confrontació social”, i malgrat “tenir molts arguments per votar-hi en contra”, el PSC va votar a favor del projecte de pressupost.

"El poble va donar a ERC la majoria i la respectem”, va dir Joaquim Roca. A canvi, “exigirem al Govern que actuï amb lleialtat i humilitat consultant els altres grups, entitats i ciutadans en les decisions que s’hauran d’anar prenent en benefici de Teià”.

Per al portaveu socialista, “els ciutadans esperen que tots els grups estenguin la mà. El moment és excepcional i el 2021 seguirem patint les conseqüències de la crisi”, va advertir. Roca va expressar el desig que “ningú no quedi enrere” per manca d’ajuts: “A este virus lo paramos unidos. Ho podem dir en català. Més alt, però no més clar. Per això hi votem a favor”.

L’alcalde va agrair “la confiança del PSC” i va reconèixer l’equip de govern ha hagut de prendre “decisions doloroses”: “Acceptem les crítiques en els termes expressats i procurarem redreçar tot allò que sigui possible, i tenir en consideració les aportacions de tots els grups per superar una crisi per a la qual no estàvem preparats, ningú, i ens hem hagut d’anar formant”.

Abans de finalitzar, Bosch va fer esment a les “tretze o catorze juntes de portaveus” que s’han celebrat al llarg d’aquests mesos: “Sabeu que ho hem compartit tot: informació, decisions i neguits”.

Agenda

web LaVidaBohemia-2.png
Divendres, 01 Març
19:00
casa pol.jpeg
Dissabte, 02 Març
11:00
XBMLa Colla Superlectora.png
Dimarts, 05 Març
17:00
Biblioteca de can Llaurador
enemic meu.jpg
Dimecres, 06 Març
19:15
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
Divendres, 08 Març
19:30
cartell.jpg
Dissabte, 09 Març - 09 Març
06:00 - 19:30
Rotonda Inici de la riera
7.Visita al Celler Marfil.png
Dissabte, 09 Març
11:00
XBM ok  joc_de_taula.jpg
Dissabte, 09 Març
11:00
Biblioteca de can Llaurador

Exposicions

web expo sueño en verso CUBIERTA RECORTADA.jpg
02 Març - 26 Març
"SUEÑO EN VERSO"
Biblioteca de can Llaurador
CARTELL GERARD ROSES.JPG
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat