Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Govern Obert

Tributs, impostos i taxes

Catàleg de tràmits

Retorn part proporcional Impost Vehicles Tracció Mecànica

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle.

Quan?

Una vegada s'hagi donat de baixa el vehicle a la Prefectura de Trànsit i es disposi del document acreditatiu de la baixa.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al registre municipal.

Preu

L'import corresponent segons la data de baixa definitiva. Es retornen els trimestres posteriors a la data.

Temps de tramitació

Una vegada estigui aprovada la devolució, s'ingressa al compte indicat en la instància.

Fotocòpia del rebut pagat i document acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle expedit per Trànsit. Cal indicar el número de compte on voleu rebre la devolució.

Instància a presentar presencialment
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat