Imprimir aquesta pàgina

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS

15 Desembre 2020 ~

Termini de presentació d'intàncies 24.12.2020

L’alcalde, en ReSOLUCIÓ núm. 2020/643, de 27 de novembre, ha aprovat la convocatòria i les bases de la convocatòria per a la provisió de manera urgent i inajornable, el lloc de treball d’administratiu/va, vacant per jubilació, per cobrir provisionalment en comissió de serveis el lloc de treball d’Administratiu/va per a l’Àrea d’Administració General, grup C1, règim funcionari, annexada en aquesta resolució