Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
http://videoacta.teia.cat?pleno=20230427&instante=0
27-04-2023
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 18.04.2023:

1. PRP2023/515. Proposta de modificació de crèdits 02/2023. Exp. 2023/712.
2. PRP2023/502. Relació d’extrajudicials núm. 2/2023. Exp. 2023/690.
3. PRP2023/503. Rectificació errada material extrajudicial 01/2023. Exp. 2023/417.
4. PRP2023/476. Aprovació annex policia local Ajuntament de Teià. Exp. 2023/164.
5. PRP2023/488. Modificació de plantilla, relació de llocs de treball i catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià 2023. Exp. 2023/688.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 20.04.2023:

6. PRP2023/529. Aprovació de la licitació de la concessió de serveis de Gestió del Servei Públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons. Exp. 2022/295.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat