DENOMINACIÓ DEL LLOC

RÈGIM JURÍDIC E DEDICACIÓ T.J Grup C.D. C.ESPECIFIC ALTRES CONCEPTES
Secretari/ària - Cap Àrea de Serveis Generals i econòmics FUNCIONARI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 27 28151,14 11708,82
Interventor/a FUNCIONARI INTERI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 25 26326,98 5036,47
Cap de la Unitat Administrativa de Serveis Generals FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 17 14189,95 4843,52
Tresorer/a FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 17 14189,95 1327,92
Auxiliar administratiu/va de regidoria i Alcaldia/SSTT LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5674,77  
Auxiliar administratiu/va de recaptació LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5674,77  
Auxiliar de gestió d'atenció ciutadana LABORAL INTERI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10382,90  
Auxiliar de gestió de SS.GG FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10387,74  
Tècnic/a mitjà/na RRHH LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 16702,32  
Aux. Tècnic/a informàtica LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C1 15 11243,96  
Administratiu/va Rendes i Exaccions FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10926,00 3390,69
Administratiu/va de Recaptació FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10926,00 1361,28
Administratiu/va d'intervenció FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10428,71 0
Administratiu/va Jujtat Pau FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10429,78 349,9
Aux. Adm. At. Ciut. I Jutjat de Pau FUNCIONARI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 5673,11 4715,65
Aux. Adm. Suport Serveis Generals LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 5523,11 466,38
Aux. Adm. Suport intervenció LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 5523,11 0

ÀREA POLICIA LOCAL

Sots-Inspector/a de la Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N-LLD Grup C1 22 20158,55 12353,07
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4858,18
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4885,94
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4888,72
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4869,21
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 18 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,47
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4145,89
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 1895,57
Agent Policia Local FUNCIONARI INTERI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat) 14 9832,39 4145,89
Auxiliar de gestió Policia Local LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 10383,04 0

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Arquitecte - Cap de l'àrea FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1 27 20353,28 10048,35
Arquitecte tècnic LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 17707,10 0
Delineant LABORAL - 22,5 h/setmanals I Grup C1 15 6117,79 0
Cap de Brigada d'obres i serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 14654,73 1275,01
Oficial 1a de supervisió de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 14 12612,65 926,85
Encarregat/da de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10869,71 3077,44
Oficial 2a conductor neteja viària LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3119,65
Oficial 2a Conductor de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3087,77
Oficial 2a obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 7480,43 3117,1
Operari/ària de neteja i jardineria / Cementiri LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6066,07 471,23
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1066,47
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1049,01
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 3074,29
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1032,02
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6560,27 1081,98
Operari/ària de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 8 5134,76 658,52
Administratiu/va Serveis Territorials FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1 16 10854,85 0
Encarregat/da d'obra LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10150,68 2572,57

ÀREA SERVEIS PERSONALS

Cap de la Unitat de Serveis Socials LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 13173,34 869,61
Treballador/a social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 9261,65 340,33
Tecnic/a esports - Director/a Poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 18 12376,49 652,66
Educador/a Social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 9261,56 0
Tècnic/a de joventut LABORAL INTERI - 25 h/setmanals I Grup A2 17 6525,33 0
Animador/a Socio cultural (dinamitzador cultura) LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2 12 10955,53 0
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 10 4798,40 388,81
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 10 4798,40 404,44
Treballador/a familiar LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2 11 4666,89 1413,91
Conserge mantenidor / edificis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6699,17 436,2
Conserge mantenidor / edificis LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup AP 10 6699,17 436,2
Aux. recepcionista suport cultura LABORAL INTERI - 11 h/setmanals N Grup AP -- 2335,62 0
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1 12 9218,93 0
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1 12 9218,93 0
Aux. Administratiu/va Serveis Personals LABORAL - 32,5 h/setmanals I Grup C2 14 4808,87  
Tècnic/a de Cultura LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2 17 8704,72 633,27
Dinamitzador/a de Joventut LABORAL INTERI - 21,41 h/setmanals I Grup C2 11 4237,04 0

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ÀREA SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

RÈGIM JURÍDIC E DEDICACIÓ T.J Grup
Secretari/ària - Cap Àrea de Serveis Generals i econòmics FUNCIONARI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Interventor/a FUNCIONARI INTERI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Cap de la Unitat Administrativa de Serveis Generals FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tresorer/a FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Auxiliar administratiu/va de regidoria i Alcaldia/SSTT LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar administratiu/va de recaptació LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió d'atenció ciutadana LABORAL INTERI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió de SS.GG FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Tècnic/a mitjà/na RRHH LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Aux. Tècnic/a informàtica LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Rendes i Exaccions FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va de Recaptació FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va d'intervenció FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Jujtat Pau FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Adm. At. Ciut. I Jutjat de Pau FUNCIONARI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport Serveis Generals LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport intervenció LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA POLICIA LOCAL

Sots-Inspector/a de la Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N-LLD Grup C1
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI INTERI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Auxiliar de gestió Policia Local LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Arquitecte - Cap de l'àrea FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Arquitecte tècnic LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Delineant LABORAL - 22,5 h/setmanals I Grup C1
Cap de Brigada d'obres i serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 1a de supervisió de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Encarregat/da de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 2a conductor neteja viària LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a Conductor de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria / Cementiri LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Administratiu/va Serveis Territorials FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Encarregat/da d'obra LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS PERSONALS

Cap de la Unitat de Serveis Socials LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Treballador/a social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tecnic/a esports - Director/a Poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Educador/a Social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tècnic/a de joventut LABORAL INTERI - 25 h/setmanals I Grup A2
Animador/a Socio cultural (dinamitzador cultura) LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Treballador/a familiar LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Conserge mantenidor / edificis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Conserge mantenidor / edificis LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Aux. recepcionista suport cultura LABORAL INTERI - 11 h/setmanals N Grup AP
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Administratiu/va Serveis Personals LABORAL - 32,5 h/setmanals I Grup C2
Tècnic/a de Cultura LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Dinamitzador/a de Joventut LABORAL INTERI - 21,41 h/setmanals I Grup C2