Apreta intro per cercar
93 555 12 34
 

Ordenances Municipals

Tipus
Ordenança
Data d'aprovació
21/06/2022
Ordenança
PLA DE PARTICIPACIO CIUTADANA 2017-2022
Informació de l'ordenança

El Pla de Participació ciutadana va ser aprovar inicialment pel Ple en sessió de 25 de setembre 2017, havent quedat definitivament aprovat per no haver-se presentat reclamacions durant el periode d'exposició. Publicat al BOPB del dia 15/01/2018

 
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat