Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2023

Imprimir correu electrònic

INGRESSOS

Capítols

Ingressos

Previsions inicials

1

Impostos directes

3.997.434,72

2

Impostos indirectes

420.000,00

3

Taxes i altres ingressos

1.042.195,76

4

Transferències corrents

2.145.878,91

5

Ingressos patrimonials

58.250,00

 

Op.corrents

7.663.759,39

6

Alienació inversions reals

0,00 

7

Transferències de capital

194.870,54

 

Altres op. no financeres

194.870,54

 

Op. no financeres

7.858.629,93

8

Actius financers

0

9

Passius financers

1.379.430,41

 

Op.financeres

1.379.430,41

TOTAL

9.238.060,34


DESPESES

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

1

Despeses Personal

3.333.621,43

2

Despeses en Béns i Serveis

3.860.024,56

3

Despeses financeres

25.000,00

4

Transferències corrents

350.778,87

5

Fons de contingència

28.834,53

 

Op.corrents

7.598.259,39

6

Inversions reals

1.579.800,95

7

Transferències de capital

0,00

 

Altres op. no financeres

1.579.800,95

 

Op. no financeres

9.178.060,34

8

Actius financers

0

9

Passius financers

60.000,00

 

Op.financeres

60.000,00

TOTAL

9.238.060,34

 

preupost22


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar