Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Subvencions i ajuts

Subvencions a entitats locals 2023. Convocatòria

El passat 8 de juny, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2023 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir al finançament del seu funcionament i de les seves activitats ordinàries i extraordinàries. Us podeu descarregar el document…
Llegir més ...

Subvencions a entitats locals 2022. Convocatòria

 L’objecte de les presents bases és complementar l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga…
Llegir més ...
Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2021 2.6 PRP2021/351. Proposta subvencions entitats - FASE A Expedient 2021/395   PROPOSTA DE GESTIÓ ECONÒMICA Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que…
Llegir més ...

Subvencions 2019. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2019. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords: PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2019 per les…
Llegir més ...
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat