Telèfons de contacte
id
7
Serveis Municipals de Manteniment
C/ la Bòbila
93.555.62.25
El Masnou
Horari:
de dilluns a divendres de 7h a 14

Ajuntamentdeteia