caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
23-09-2021
Ordinari
I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:
Ple ordinari núm. 6/2021, de 22 de juliol.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 14.09.2021:
2. PRP2021/936 Proposta determinació festa local pendent de 2022- Expedient 2021/1084

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el 16.09.2021:
3. PRP2021/915 Cessió contracte serveis de CESPA A Ferrovial Servicios, S.A.- Expedient 2020/899

Propostes urgents:
4. PRP2021/991 Aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic d’adscripció de la clau dotacional a la finca dels pisos dels mestres a Teià (“PEM”).- Exp. 2021/210
5 PRP2021/970 Proposta d’alcaldia reglament Pista Riera, 85 de Teià- Exp. 2021/1101

II. PART DE CONTROL
6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 352/2021 al 443/2021, d’17.07.2021 a 17.09.2021.
7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:
JGL núm. 27, ordinària, de 22/07/2021
JGL núm. 28, ordinària, de 29/07/2021
JGL núm. 29, ordinària, de 08/09/2021
JGL núm. 30, ordinària, de 16/09/2021

Mocions
8. PRP2021/931 Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat- Expedient 2021/1309
9. PRP2021/932 Moció per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistán i per a la defensa dels drets humans- Expedient 2021/1310

10. Suggeriments i preguntes.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites