caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
18-03-2021
Ordinari
 1. PART RESOLUTÒRIA
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:

Ple extraordinari núm. 1/2021, de 20 de gener

Ple ordinari núm. 2/2021, de 4 de febrer.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 09.03.2021:

 1. PRP2021/282 Derogació de l’ordenança fiscal núm.60 de Teià, corresponent a la taxa per a la inserció de publicitat en el programa de Festa Major. Expedient núm. 220/2021.
 2. PRP2021/278 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 06/2021. Expedient núm. 322/2021.
 3. 4. PRP2021/324 Modificació de crèdit 02/2021. Expedient núm. 381/2021.
 1. MOCIONS:
 2. PRP2021/174 Moció per a la feminització del nomenclàtor als municipis. Expedient núm. 222/2021

III. PART DE CONTROL

 1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 28/2021 al 142/2021, d’1.02.2021 a 15.03.2021.
 2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 4, ordinària, de 04.02.2021

JGL núm. 5, ordinària, de 11.02.2021

JGL núm. 6, ordinària, de 18.02.2021

JGL núm. 7, ordinària, de 25.02.2021

JGL núm. 8, ordinària, de 04.03.2021

JGL núm. 9, ordinària, de 11.03.2021

 

 1. Informació de l’Alcaldia.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa, secció 3a) núm. 406/2021, de 2 de febrer; recurs ordinari núm. 197/2016.

 1. Mocions d’urgència.
 2. Suggeriments i preguntes.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites