caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
22-12-2020
Extraordinari

Part resolutòria
1- Aprovació acta sessió anterior, corresponent al Ple ordinari, de 19.11.2020 (sessió 7/2020).
2- Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'Ajuntament de Teià per a l'exercici 2021.PRP2020/1468.

Part de control

3- Donar compte del Decrets d’Alcaldia, dels números 617/2020 al 678/2020, de 17.11.2020 a 16.12.2020.
4- Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL de 19.11.2020, núm. 31

JGL de 26.11.2020, núm. 32

JGL de 03.12.2020, núm. 33

JGL de 10.12.2020, núm. 34

JGL de 17.12.2020, núm. 35

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites