caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Convocatòria

docAdjunt
Convocatòria d'audiència pública prèvia al ple ordinari7/2021 del dia 23 de setembre

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
19-11-2020
Ordinari

I.PART RESOLUTÒRIA
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les següents:
1. Ple núm. 5/2020, ordinari, de 24.09.2020
2. Ple núm. 6/2020, extraordinari i urgent, de 30.09.2020

Propostes dictaminades per les comissions informatives de les respectives àrees:

3. PRP2020/1202. Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana núm. 15, per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al Torrent de les Monges, núm. 46. Exp. 2019/1212.

4. PRP2020/1332. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, per al servei d’alertes meteorològiques.

5. PRP2020/1316. Pròrroga del Pla Local de Joventut de Teià 2017-2020, per termini d'un any (fins el 31.12.2021).

6. PRP2020/1325. Modificació de la RLLT. Aplicació de l'increment del 0,30 de la massa salarial 2019, segons LPGE 2018 prorrogats pel 2020.

7. PRP2020/1336. Modificació de crèdit núm. 007/2020.
8. PRP2020/1328. Reconeixement extrajudicial de crèdit 006/2020.

Mocions:

9. PRP2020/1318. Moció del grup municipal Ciutadans Teià, de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Teià, davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors.

10. PRP2020/1167. Moció grup municipal Ciutadans Teià per donar opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius del municipi.

11. PRP2020/1320. Moció de declaració de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

II. PART DE CONTROL

12. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/539 al 2020/616, de data 21.09.2020 a data 16.11.2020.

13. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL núm. 23, ordinària, de 24.09.2020
JGL núm. 24, ordinària, d’1.10.2020
JGL núm. 25, ordinària, de 08.10.2020
JGL núm. 26, ordinària, de 15.10.2020
JGL núm. 27, ordinària, de 22.10.2020
JGL núm. 28, ordinària, de 29.10.2020
JGL núm. 29, ordinària, de 05.11.2020
JGL núm. 30, ordinària, de 12.11.2020

14. Informacions diverses.

15. Suggeriments i preguntes.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites