Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
http://videoacta.teia.cat?pleno=20230126&instante=0
26-01-2023

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:

1.1. Ple ordinari núm. 9/2022, de 24 de novembre de 2022.
1.2. Ple extraordinari i urgent núm. 10/2022, de 5 de desembre de 2022.
1.3. Ple extraordinari núm. 11/2022, de 20 de desembre de 2022.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 17.01.2023:

2. PRP2023/29. Modificació parcial de la relació de llocs de treball i catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià. Exp. 2023/59.

3. PRP2023/42. Proposta modificació ordenança IVTNU. Exp. 2023/95.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 19.01.2023:

4. PRP2023/23. Modificació ordenança municipal sobre tinença d’animals. Exp. 2022/1968.

Propostes d’urgències
5. PRP2023/82. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Teià, l’Institut Català del Sol (INCASOL) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Exp. 2022/2291.


II. PART DE CONTROL

6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 646/2022 al 32/2023, del 21.11.2022 a 22.01.2023.

7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 41, ordinària, de 24.11.2022
JGL núm. 42, ordinària, de 01.12.2022
JGL núm. 43, ordinària, de 15.12.2022
JGL núm. 44, ordinària, de 22.12.2022
JGL núm. 01, ordinària, de 12.01.2023
JGL núm. 02, ordinària, de 19.01.2023

8. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2022/736, de data 29 de desembre de 2022, d’abandó de la Sra. Gemma Rosell Duran del grup polític Junts per Catalunya, quedant integrada com a regidora no adscrita.

9. Suggeriments i preguntes

• Pregunta del grup municipal PSC-CP sobre l’aprofitament dels Fons “Next Generation” de la Unió Europea.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat