Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
 • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
 • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
http://videoacta.teia.cat?pleno=20221124&instante=2
24-11-2022
Ordinari
 1. PART RESOLUTÒRIA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

1.1. Ple ordinari núm. 7/2022, de 22 de setembre de 2022.

1.2. Ple extraordinari núm. 8/2022, de 20 d’octubre de 2022.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 15.11.2022:

 1. PRP2022/1252. Modificació ordenança per increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), presentada pel grup municipal Ciutadans. Exp. 2022/681.
 1. PRP2022/1340. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials. Exp. 2022/1031.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 17.11.2022:

 1. PRP2022/1233. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada del servei públic de recollida i transport d’escombraries a Prezero España, S.A.U. Exp. 2021/636.
 2. PRP2022/1302. Aprovació de l’adjudicació del Servei de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic a Alumbrados Viarios, S.A.. Exp. 2021/637.

Proposta dictaminada per la comissió informativa plenària per la concessió del Tei de Plata de l’àrea 2 (Participació) el 20.07.2022:

 

 1. PRP2022/1353. Concessió Tei de Plata 2022. Exp. 2022/2121.
 1. PART DE CONTROL

 

 1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 521/2022 al 645/2022, d’19.09.2022 a 20.11.2022.
 1. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 32, ordinària, de 22.09.2022

JGL núm. 33, ordinària, de 29.09.2022

JGL núm. 34, ordinària, de 06.10.2022

JGL núm. 35, ordinària, de 13.10.2022

JGL núm. 36, ordinària, de 20.10.2022

JGL núm. 37, ordinària, de 27.10.2022

JGL núm. 38, ordinària, de 03.11.2022

JGL núm. 39, ordinària, de 10.11.2022

JGL núm. 40, ordinària, de 17.11.2022

 1. Donar compte de la sentència núm. 186/2022, de l’Audiència Provincial de Barcelona, de data 28.04.2022, de desestimació del recurs d’apel·lació de l’Ajuntament contra AIG Europa, S.A.

Moció d’urgència

 1. Esmena a la totalitat del Grup Municipal del PSC-CP Teià, en relació amb la proposta presentada pel Grup Municipal de “Ciutadans” de modificació de l’ordenança sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). PRP2022/1360. Exp. 2021/556.
 1. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat