Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals escolars pel curs 2014-15: material, sortides i llibres.

Caràcter de l’ajut

Prestacions econòmiques de caràcter social destinades a famílies o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat.

Beneficiaris

Famílies o unitats de convivència empadronades a Teià que no superin els ingressos següents:

Nombre  de membres

Ingressos nets mensuals

2

739,86 €

3

910,59 €

4

1081,33 €

5

1252,06 €

6

1422,80 €

La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels ingressos i de restar la despesa d’habitatge (hipoteca o lloguer), amb un màxim de 569,12 € mensuals.

 

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als serveis socials municipals:

Passeig de la Riera, 94 1a planta 

Telèfon 93 555 12 34

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Per justificar la vostra situació socioeconòmica, el dia de l’entrevista heu d’aportar la documentació indicada al revers.

Termini

Del 15 de maig al 15 de juny de 2014

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

 

General:

 • Certificat de convivència (podeu obtenir-lo a la OAC de l’Ajuntament).
 • DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o documentació acreditativa.
 • Justificació dels ingressos corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (nòmines, certificats de pensions, subsidi d’atur, saldo mig bancari, ...).
  • Certificat de Vida Laboral  dels majors de 16 anys (es pot sol·licitar al telèfon 901.50.20.50 o al web
  • Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la percepció o no de prestacions, de tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur. 
  • Rebuts de lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos.
  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
  • Certificat de grau de discapacitat de la Generalitat dels membres de la unitat de convivència.
  • Sentència de separació o divorci i conveni regulador, on consti pensió alimentària i/o compensatòria i la guarda i custòdia dels fills.

 

Específica:

 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
 • Certificat de grau de discapacitat de la Generalitat dels membres de la unitat de convivència.
 • Sentència de separació o divorci i conveni regulador, on consti pensió alimentària i/o compensatòria i la guarda i custòdia dels fills.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.