S'obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador (Beques de menjador)

Convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per alumnes amb necessitats socioeconòmiques (Beques de menjador). Teià, curs 2012/2013.

Objecte de la convocatòria

Ajudar l'escolarització dels nens/es en edat escolar de les famílies de Teià, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria, que tinguin dificultats socials i econòmiques, per tal que puguin gaudir d'un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.
Per ampliar la informació es poden consultar les bases de la convocatòria a http://www.ccmaresme.cat

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes que reuneixin les condicions següents:
a) Tinguin una renda familiar disponible per membre de la unitat de familiar igual o inferior a 2.000.-€/persona/semestre (octubre 2011 a març 2012).
b) Es trobin en una situació social desfavorable acreditada pels Serveis Socials municipals.
Amb caràcter general NO es podran atorgar els ajuts individuals de menjador als alumnes de les famílies que tinguin una renda disponible anual per membre de la unitat familiar superior a 2.000.-€/persona/semestre. Quan la renda per membre de la unitat familiar sigui superior a la quantitat esmentada, es podrà - amb caràcter excepcional - atorgar ajuts als sol•licitants que estiguin en situació de risc social acreditat pels serveis socials municipals.
Quan i on sol•licitar la beca?
El període per presentar les sol•licituds és del 23 de maig al 20 de juny del 2012.
Les famílies poden dirigir-se a partir del 23 de maig als Serveis Socials municipals en horari de 9 a 14h de dilluns a divendres, excepte els dijous de 17 a 20 h, i al telèfon 93.540.61.40.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud:

General:
1) DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o documentació acreditativa.
2) Certificat de convivència.
3) Justificació d'ingressos del semestre octubre 2011 a març de 2012 de tots els membres majors de 16 anys de la unitat de convivència (nòmines, certificats de pensions, subsidi d'atur, certificats de percepció d'hisenda, saldo mig bancari, etc.)
4) Certificat de Vida Laboral dels majors de 16 anys empadronats al domicili. Es pot sol•licitar al telèfon 901.50.20.50
5) Certificat de l'OTG que acrediti la percepció de prestacions o en cas contrari certificat negatiu de tots els membres majors de 16 anys en situació d'atur.
6) Darrers rebuts de lloguer o hipoteca del semestre octubre 2011 a març de 2012.

-Específica:
1) Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
2) Certificat de grau de discapacitat de la Generalitat (dels membres de la unitat de convivència).
3) Sentència de separació o divorci i conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
4) Document acreditatiu d'incompatibilitat d'horaris escolar i laboral, expedit per les empreses on constin els horaris.
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.