Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de material i llibres i de menjador escolar pel curs 2018-2019

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals escolars pel curs 2018-2019 (material i llibres)

Beneficiaris

Alumnes empadronats a Teià que la seva unitat de convivència no superi els ingressos següents:

Nombre de membres

Ingressos nets mensuals

2

1035,80€

3

1274,83 €

4

1513,86 €

5

1752,89 €

6

1991,92 €


La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels ingressos i de restar la despesa d’habitatge (hipoteca o lloguer), amb un màxim de 569,12 € mensuals.


On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.


Termini de presentació de sol·licituds

Del 21 de maig al 15 de juny de 2018
 
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:

·         DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o altra documentació acreditativa.
·         Llibre de família.
·         Justificació dels ingressos corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (nòmines, certificats de pensions, subsidi d’atur, saldo mig bancari, ...).
·         Certificat de Vida Laboral dels majors de 16 anys (es pot sol·licitar al telèfon 901.50.20.50 o al web www.seg-social.es)
·         Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la percepció o no de prestacions, de tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur.
·         Rebuts de lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos.
·         Saldo mig bancari o extracte de tots els comptes corrents dels darrers 6 mesos.


Específica:

·         Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
·         Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat.
·         Conveni regulador de separació o divorci.

 


 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar curs 2017-2018, segons bases establertes pel Consell Comarcal del Maresme amb conveni amb el Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaBeneficiaris

Alumnes que la seva unitat familiar tinguin una renda no superior als ingressos anuals següents:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació.

-       Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
-       Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
-       Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 €
-       Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900 €

Per ampliar informació es poden consultar les bases de la convocatòria a www.ccmaresme.cat.

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Termini

Del 21 de maig al 15 de juny de 2018
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.
 
Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud
General:

  • Fotocòpia del DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de que l’alumne no en disposi: certificat de naixement i llibre de família
  • Codi IDALU*


*1 (IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. La família el pot demanar al centre educatiu.

Econòmica:
Es recomana que els sol·licitants realitzin la declaració de la renda.

Per acreditar la situació econòmica de l’any 2017, en cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a ingressos no contributius:

  • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
  • Situació d’atur: certificat actualitzat del SEPE i la seva quantia
  • Pensions no contributives: certificat acreditatiu de la pensió i la seva quantia
  • Perceptor d’ajut de lloguer: Certificat de l’Agència de l’habitatge i la seva quantia

Específica:

  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental
  • Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat
  • Conveni o sentència de divorci
  • Infants en acolliment: resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.