Piscines Municipals 2017

Les piscines municipals romandran obertes a partir del 25 de juny fins el 12 de setembre
HORARI: de 10.30h a 20h

 

1.- Carnet de temporada

Adults (des de 31 anys): 58,00 €
Joves (de 16 a 30 anys): 40,00 €
Adults i joves membres de parella: 104,40 €    
Infants (de 6 a 15 anys): 31,00 €
    Dos  infants, germans - 25% de descompte a tots dos
    Tres infants o més, germans - 40% de descompte a tots
Per poder gaudir dels carnets de temporada s’haurà d’acreditar la relació amb el municipi de Teià d’algun membre de la unitat familiar, en primer grau, d’avis-néts i /o de tutoria legal en els casos següents:
1. Que es trobi empadronat al municipi de Teià.
2. Que sigui contribuent pel concepte d'IBI al municipi de Teià.
3. Que sigui alumne de: EB els Galamons, CEIP el Cim o SI Turó d'en Baldiri.
4. Que treballi a Teià.

2.- Entrades

Adults / Joves :7,00 €
Infants: 5,00 €
Horari matí de (10.30 a 15 hores)  -  migdia / tarda (de 15h a 20h): 5,00 €
Horari tarda de 17 a 20: 4,00 €
Horari tarda infantil (de 17 a 20 hores): 2,00 €

3.- Abonaments de 10 entrades

Adults / Joves: 60,00 €
Infants: 35,00 €
Horari matí (de 10.30 a 15 hores): 49,00 €
Horari migdia - tarda (de 15h a 20h): 49,00 €
Horari tarda (de 17 a 20 hores): 35,00 €

4.- Duplicats de carnet de temporada

Per cada duplicat: 4,10 €

5.- Exempts de pagament

Els menors fins a 5 anys, les persones amb discapacitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb grau del 33% o superior i els majors a partir de 64 anys  acreditant relació amb el municipi de Teià:        

- Per empadronament a Teià
- Com a acontribuent en concepte d’IBI
- Com a alumne de l’EBM els Galamons, El Cim o SES Teià  
- Que treballi a Teià

6. Gaudiran d’una bonificació del 25%

de la quota de la taxa corresponent als carnets de temporada els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de la taxa i ho demostrin aportant el corresponent document i les persones en situació d’atur, que puguin acreditar un mínim de sis mesos consecutius en aquesta situació. Aquestes bonificacions no son acumulables als descomptes previstos en l'apartat 1

 

EXPEDICIÓ I VENDA D'ENTRADES DIÀRIES I ABONAMENTS ESPECIALS
A les Piscines Municipals

EXPEDICIÓ I VENDA DE CARNETS DE TEMPORADA
A l'oficina del Servei de Recaptació Municipal de l'Ajuntament (Imprescindible portar una fotografia tamany carnet per cada titular.) de dilluns a divendres de 9h a 14h.


PER INFORMACIÓ PODEU TRUCAR ALS TELÈFONS:
Servei de Recaptació Municipal:
93.540.90.12
Informació i Registre Municipal:
93.540.93.50

Tornar al principi

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact