Dates de la preinscripció del curs 2015-2016

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:


 • Del 10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Escola El Cim i SI. Turó d'En Baldir.
 • Del 4 al 15 de maig, per a les llars d'infants. Escola Bressol Els Galamons.
 • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny

Per la informació d'altres tipus d'estudis i centres podeu consultar : http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars
 • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los
 • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:


1.     Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
-  Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
-  Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
-  Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
-  A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2.     Criteris complementaris
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3.     Criteris específics de prioritat:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris
Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar alDecret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Per l'escola bressol municipal
Els criteris de puntuació per ordenar les sol·licituds d'amissió i assignar les places del centre es publicaren abans de procés de la jornada de portes obertes i del procés de preinscripció.
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.