Imprimir aquesta pàgina

Les ordenances fiscals amplien les bonificacions a l’energia solar

24 Octubre 2019 ~

destacatsEl ple de l’Ajuntament de Teià va aprovar el passat dimarts, 22 d’octubre, les principals ordenances fiscals per a l’exercici 2020.

Reducció del gravamen
L’Impost de Béns Immobles (IBI) és el principal tribut i la primera font d’ingressos del municipi.

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va assenyalar que “el 2020 serà el darrer en què s’aplicarà l’increment lineal de la base imposable que fixa la revisió cadastral de 2010. Per compensar l’efecte d’aquest increment, va anunciar una reducció del tipus de gravamen “amb l’objectiu de deixar els ingressos per IBI al mateix nivell”. De cara a l’any vinent, el coeficient impositiu passarà del 0,765 al 0,745. A la pràctica, es tracta d’una congelació de l’impost que tindrà mínimes variacions en el rebut domèstic.

L’altra gran novetat és l’ampliació de la bonificació per a la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric, que passa del 25% de la quota íntegra actual al 50% l’any vinent. També s’incrementa de 2 a 3 el nombre d’exercicis bonificats, a comptar des de la finalització de les obres. Amb aquests incentius, l’Ajuntament pretén afavorir l’extensió de les energies renovables entre el els habitatges ja construïts que no estan obligats per la normativa urbanística.

El ple també va aprovar les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses de categoria especial i manté ls beneficis fiscals vigents per a les famílies nombroses de règim general. El nou text té en compte el nombre persones discapacitades i l’amplia introduint-hi el concepte de renda familiar a les possibles bonificacions.

Atès que la llei tributària no contempla el supòsit de les famílies monoparentals, el portaveu de JxCat, Francesc Ribas, va proposar que l’Ajuntament habiliti una línia d’ajuts i subvencions específiques per aconseguir l’equiparació amb les famílies nombroses. El regidor d’Hisenda va suggerir la creació d’un “borsa de solidaritat a través de Serveis Socials”.

El representant de Cs, David Basi, va exposar que “és un bon moment per rebaixar la pressió fiscal i baixar més el gravamen, ja que l’Ajuntament gaudeix d’una economia sanejada”. Basi va demanar també “ajuts per a persones en risc de vulnerabilitat”.

El regidor del PSC, Joaquim Roca, va manifestar que “no estem a favor de baixar impostos, sinó per fer-los progressius. Per això hi votarem a favor”.

Al final, l’ordenança fiscal sobre l’IBI es va aprovar amb el vot a favor d’ERC-Compromís amb Teià, JxCat, GT i PSC, i el vot en contra de Cs.

Impost d’obres i construccions
El regidor d’Hisenda va explicar que l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) inclourà una bonificació del 90% per a la instal·lació de sistemes de captació solar, en els mateixos supòsits que els previstos a l’IBI. Sobre aquest particular, el regidor de Cs va demanar l’establiment de bonificacions per a les reformes de locals destinats al comerç de proximitat.

Impost de vehicles
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica preveu augmentar la bonificació als cotxes elèctrics del 40% vigent al 75% de 2020, a petició de GT.

Cs s’hi va abstenir perquè “falten punts de recàrrega perquè la mesura sigui efectiva” i l’alcalde, Andreu Bosch, va explicar que l’any vinent se n’instal·larà un.

El portaveu de JxCat va demanar la supressió dels beneficis fiscals per als vehicles clàssics perquè “estem en emergència climàtica” i perquè els cotxes de més de 25 anys “contaminen moltíssim”. “Hi ha municipis, com Barcelona, que no els bonifica gens”, va apuntar. Tant la interventora municipal, Anna Moreno, com la regidora de Medi Ambient, Montse Riera, van recordar que no es tracta d’una bonificació genèrica, sinó d’una petició pregada que afecta pocs casos ja que s’han de complir dos requisits: que el vehicle estigui inscrit en un club d’automòbils clàssics i que estigui assegurat com a tal.