Taxes de la Deixalleria

RESTES VERDES I D’ESPORGA: 2,06 € / 100 Kg
RUNES: 2,06 € / 100 Kg
FUSTES: 5,15 € / 100 Kg
REBUIG / VOLUMINOSOS: 5,15 € / 100 Kg
RESIDUS ESPECIALS: 10,30 € / 100 Kg

* L’aportació d’alguns materials té límits, sobrepassats els quals s’han d’abonar taxes en funció de les quantitats aportades.
* Els residus industrials han de pagar sempre aquestes taxes.

Tornar al principi

CERCAR