A+ A A-
 
Ple num 8/2018
25-10-2018
Extraordinari
ORDRE DEL DIA

1.   Dictàmens

1.1. Gestio economica

1.1.1. PRP2018/1232   Modificació OF núm. 4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

1.1.2. PRP2018/1233   Proposta ANUL·LACIÓ Ordenança Fiscal núm.33 .- Taxa per recuperació d'animals abandonats o perduts a la via pública o que no circulin reglamentàriament.

1.1.3. PRP2018/1234   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers
 
1.1.4. PRP2018/1235   Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles

1.1.5. PRP2018/1238   Modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingresos de Dret Públic municipal

1.1.6. PRP2018/1243   Modificació Ordenança 53 - Preu Públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestal

1.1.7. PRP2018/1257   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora de la prestació dels serveis d'utilització d''instal·lacions municipals

1.2. Recursos Humans i Organització

1.2.1. PRP2018/1239   Modificació del catàleg retributiu - relació de llocs de Treball (2018). Complement d'especial dedicació Arquitecte Municipal

1.2.2. PRP2018/1240   Modificació Plantilla del personal laboral fix de l'Ajuntament de Teià

1.3. Sanitat

1.3.1. PRP2018/1218   Imposició de multes en expedient sancionador núm. 3/2018

2.   Propostes

2.1 . PRP2018/1274   Modificació der crèdit núm. 05/2018 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
 
pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.