A+ A A-
 
Ple num 1/2012
26-01-2012
Extraordinari

ORGAN COL•LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 1/2012
CARÀCTER:  EXTRAORDINÀRIA
DIA 26 DE GENER DE 2012
21 HORES

ORDRE DEL DIA

I.    PART RESOLUTÒRIA

1.    Esborrany actes
1.1    Sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011.
1.2    Sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2011

DICTÀMENS

2.    Aprovació novació contracte préstec de 2.700.000 € amb Caixa Laietana destinat a finançar inversions executades en exercicis anteriors.

3.     Pressupost General de l’Ajuntament, exercici 2012.

4.    Cessió Gratuïta de l’ús de dues places d’aparcament de vehicles a l’estacionament soterrat de la Plaça Catalunya.

5.    Moció de sol•licitud gratuïtat  Autopista C-32, tram Alella-Barcelona.

6.    Moció de sol•licitud a la Generalitat de Catalunya d’anul•lació del projecte de desdoblament de l’antiga N-II al Maresme i construcció de calçades laterals a l’autopista C-32-

7. Assignació nom a zona verda del c. Montserrat

8. Baixa de l’entitat Botica Natural ONGD en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.


MOCIONS

9.    Moció del Grup Municipal Socialista referent a l’acord per a l’Estabilitat Econòmica dels Ajuntaments catalans.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

10.    Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  749 a la núm.  855/2011 i de la núm. 1 a la número 36/2012
11.    Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10-11-2011, de modificació concessió subvencions a Entitats de Cooperació.
12.    Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2011, de proposta d’acord amb el Consorci del Parc Serralada Litoral per al proper període 2012-2014.
13.    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
13.1    Acord de la Junta de Govern Local, de data 17-11-2011, d’aprovació nòmines corresponents al mes de novembre 2011
13.2    Acord de la Junta de Govern Local, de data 21-12-2011, d’Ordenació de pagaments núm. 16/2011
13.3    Acord de la Junta de Govern Local, de data 21-12-2011, d’aprovació i ordenament de pagament nòmina desembre
14.    Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
14.1    Resolució 786/2011, de 28 de novembre, d’aprovació de la relació 15/2011 d’ordenació de pagaments.
14.2    Resolució 798/2011, de 5 de desembre, d’aprovació relació de personal núm. 17/2011.

15.    SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
bnprespart19
 
 
 
 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.