A+ A A-
 
Ple num 11/2011
17-11-2011
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENTNÚM. DE SESSIÓ: 11/2011CARÀCTER:  ORDINÀRIADIA 17 DE NOVEMBRE DE 201121 HORES   ORDRE DEL DIA   I. PART RESOLUTÒRIA Esborrany actes 1.1  Sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011. 1.2  Sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2011 DICTÀMENS   Àrea 2. Participació, Cultura, Comunicació, Joventut i Esports,   2. Concessió del Tei de Plata 2011   Àrea 3. Ensenyament, Sanitat, Benestar Social i Gent Gran Moció de rebuig a la venda per part de l’Incasol de la promoció d’habitatge públic de lloguer de Can Bassols i La Plana. Àrea 5. Governació, Seguretat Ciutadana i Urbanisme   Assignació de nom a zona verda del c. Montserrat MOCIONS D’URGÈNCIA II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  610 a la núm. 748 /2011. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia  655/2011, de  30 de setembre, de contractació laboral temporal d’operari de neteja i jardineria, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2011, d’atorgament de subvencions entitats 2011. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:   9.1  Junta de Govern Local de 22-9-2011, d’aprovació nòmines setembre 2011. 9.2  Junta de Govern Local de 22-9-2011, d’aprovació documents justificatius NPV-J expedient núm. 2010000027. 9.3  Junta de Govern Local de 29-9-2011, aprovació de complement de productivitat a l’arquitecte municipal Sr. Fernando Nieves 9.4  Junta de Govern Local de data 6-10-2011, aprovació documents justificatius NPV-J exp. 2010000020 9.5  Junta de Govern Local de data 6-10-2011, aprovació documents justificatius NPV-J exp. 2010000026 9.6  Junta de Govern Local de data 20-10-2011, aprovació i ordenació de pagament nòmines octubre 2011. 9.7  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu concert jove de Festa Major 2010. 9.8  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu Final Curs Adrenalina 2010. 9.9  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu Curs de Cangurs II 9.10         Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació relació ordre de pagaments núm. 14 9.11         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu  Sardanes Ficoem 2005. 9.12         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Museu d’Història de la Ciutat-2005. 9.13         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Festa Major 2006- diversos pendents 9.14         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Beca joves músics 2009. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
bnprespart19
 
 
 
 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.