Convocatòries tancades

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

És objecte de la present convocatòria la regulació del procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació de personal laboral temporal dins del Programa complementari de foment de l’ocupació local pel 2017-2018 de la Diputació de Barcelona, que té per objecte el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades o desocupades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, i que no estiguin donades d’alta en cap dels règims de la Seguretat Social. Número de places convocades: 2Denominació lloc treball:Operari de neteja i jardineria (2). Contractació de 7 mesosOperari…
Llegir més ...

Resultats de de la convocatòria per la contractació laboral en pràctiques d’una persona jove amb formació beneficiària del programa de garantia juvenil, segons convocatòria del soc (tsf/1779/2017)

Finalitzat el procés selectiu del concurs per a la contractació laboral en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, dins el Programa Joves en Pràctiques 2017 del Servei d’Ocupació de Catalunya, convocat per Resolució d’Alcaldia núm. 690/2017 de 10 d’octubre, es relaciona la puntuació final:Vegeu pdf
Llegir més ...

CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL EN PRÀCTIQUES DE JOVES AMB FORMACIÓ, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, SEGONS CONVOCATÒRIA DEL SOC (TSF/1779/2017)

És objecte de les presents bases la convocatòria amb caràcter temporal i a temps complert d’un contracte en pràctiques remunerades a l’Ajuntament de Teià, i també la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles necessitats fins al final del període de subvenció.La plaça referida està adscrita a la regidoria de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Teià i les tasques que té encarregades són les pròpies relacionades amb l’àmbit d’acció relacionat amb la regidoria.
Llegir més ...

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal de 2 operaris de neteja i jardineria, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

  REG. ENTRADA SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ FAMILIAR SITUACIÓ SOCIAL SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA (MAX 10) ENTREVISTA (MAX 5) PUNT. TOTAL A B C D   2017/4742 4 0 0 12 0 2 0 8 0 26,00 2017/5019 4 0 0 10,63 0 1 0 6 4 25,63 2017/5069 3 0 0 2,033 0 1 2 5,5 3,5 17,03 2017/5007 0 0 1 3,03 0 1 2 6 3 16,03 2017/4798 0 0 1 12 0 1 0 2,25 -- -- 2017/5048 4 0 1 0 0 5 0 4 -- -- 2017/4744 4 0 1   0…
Llegir més ...

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal d'un operari de manteniment, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

RE SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ FAMILIAR SITUACIÓ SOCIAL SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA (MAX 10) ENTREVISTA (MAX 5) PUNT. TOTAL A B C D   2017/5049 4 0 1 12 0 5 0,5 5,5 3 31,00 2017/5019 4 0 0 4,633 0 1 0 5,5 4 19,13 2017/5077 0 0 1 4,9 0 1 0 5 4 15,90 2017/4745 4 0 1   0 1 0 NO PRESENTAT 2017/5074 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR EXPOSADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA 2017/5089 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR ACREDITADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA 2017/4967 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR ACREDITADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA
Llegir més ...

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal de 2 auxiliars administratius/ves, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

RE 4. SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA SUBTOTAL MÈRITS SUBTOTAL PROVA PRÀCTICA ENTREVISTA PUNT. TOTAL A B C D 1R EXERCICI WORD 2N EXERCICI EXCEL 2017/4961 12 0 1 2 4 4,4 18,00 8,40 2,5 28,90 2017/4966 12 0 1 2 2,5 2,6 21,00 5,10 2 28,10 2017/4967 12 1 1 0 1,5 2,9 17,00 4,40  -- 21,40 2017/4969 12 0 1 0 4 0 18,00 4,00 --  22,00 2017/4999 12 0 1 0 2,5 4,37 21,00 6,87 2,5 30,37 2017/5000 12 0 1 2 2 2 20,00 4,00  -- 24,00 2017/5002 0 0 1 0 NO PRESENTADA…
Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact