Convocatòries tancades

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal de 2 operaris de neteja i jardineria, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

  REG. ENTRADA SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ FAMILIAR SITUACIÓ SOCIAL SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA (MAX 10) ENTREVISTA (MAX 5) PUNT. TOTAL A B C D   2017/4742 4 0 0 12 0 2 0 8 0 26,00 2017/5019 4 0 0 10,63 0 1 0 6 4 25,63 2017/5069 3 0 0 2,033 0 1 2 5,5 3,5 17,03 2017/5007 0 0 1 3,03 0 1 2 6 3 16,03 2017/4798 0 0 1 12 0 1 0 2,25 -- -- 2017/5048 4 0 1 0 0 5 0 4 -- -- 2017/4744 4 0 1   0…
Llegir més ...

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal d'un operari de manteniment, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

RE SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ FAMILIAR SITUACIÓ SOCIAL SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA (MAX 10) ENTREVISTA (MAX 5) PUNT. TOTAL A B C D   2017/5049 4 0 1 12 0 5 0,5 5,5 3 31,00 2017/5019 4 0 0 4,633 0 1 0 5,5 4 19,13 2017/5077 0 0 1 4,9 0 1 0 5 4 15,90 2017/4745 4 0 1   0 1 0 NO PRESENTAT 2017/5074 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR EXPOSADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA 2017/5089 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR ACREDITADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA 2017/4967 EXCLÒS: SITUACIÓ D'ATUR ACREDITADA POSTERIOR A PUBLICACIÓ D'OFERTA
Llegir més ...

Qualificació del concurs oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal de 2 auxiliars administratius/ves, dins del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

RE 4. SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS PROVA TEÒRICA/ PRÀCTICA SUBTOTAL MÈRITS SUBTOTAL PROVA PRÀCTICA ENTREVISTA PUNT. TOTAL A B C D 1R EXERCICI WORD 2N EXERCICI EXCEL 2017/4961 12 0 1 2 4 4,4 18,00 8,40 2,5 28,90 2017/4966 12 0 1 2 2,5 2,6 21,00 5,10 2 28,10 2017/4967 12 1 1 0 1,5 2,9 17,00 4,40  -- 21,40 2017/4969 12 0 1 0 4 0 18,00 4,00 --  22,00 2017/4999 12 0 1 0 2,5 4,37 21,00 6,87 2,5 30,37 2017/5000 12 0 1 2 2 2 20,00 4,00  -- 24,00 2017/5002 0 0 1 0 NO PRESENTADA…
Llegir més ...

Convocatòria per a la contractació laboral temporal de personal per a la piscina municipal (estiu 2017)

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’operaris de manteniment i conserges per la piscina municipal de Teià, durant el període d’obertura a la temporada d’estiu 2017. - OPERARIS DE MANTENIMENT I NETEJA Número de places: 2Contracte: contracte laboral temporalJornada laboral: 50.76%. Jornada parcial de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalmentSistema de selecció: Concurs – OposicióFuncions: Control de l’aigua de la piscina: Control del cloro, PH; Funcionament de les bombes , instal·lació elèctrica; Neteja…
Llegir més ...

Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica i constitució d’una borsa de treball

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic-a mitjà-ana de promoció econòmica de l’Ajuntament de Teià, i constitució d’una borsa de treball. Denominació plaça: Tècnic/a mitjà/ana Promoció econòmica Número de places: 1 Contracte: Contracte laboral temporal Jornada Laboral: 50 % de la jornada Sistema de selecció: Concurs-oposició SEGONA. FUNCIONS Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb les funcions detallades a continuació: -  Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament econòmic del municipi.…
Llegir més ...

Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, grup c, subgrup c1, vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de teià, pel procediment de concurs-oposició, torn de promoció interna

1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Es la provisió pel sistema de concurs oposició pel torn restringit de promoció interna d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal laboral, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 2a. CARACTERÍSTIQUES DE…
Llegir més ...

Convocatòria d’una plaça d’operari de jardineria i neteja i creació d’una borsa de treball

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a operari/ària de neteja i jardineria i la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats eventuals de personal de neteja i jardineria de l’Ajuntament de Teià. Denominació plaça: Operari/ària de neteja i jardineriaNúmero de places: 1Contracte: Contracte laboral temporalJornada Laboral: 37,5 hores/setmanalsSistema de selecció: Concurs-oposició TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: 4/4/2017
Llegir més ...

Resultats de de la convocatòria per la contractació laboral en pràctiques de cinc joves amb formació beneficiaris del programa de garantia juvenil, segons convocatòria del soc (tsf/1911/2016)

Finalitzat el procés selectius del concurs per a la contractació laboral en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, dins el Programa Joves en Pràctiques 2016 del Servei d’Ocupació de Catalunya, convocat per Resolució d’Alcaldia núm. 720/2016 de 31 d’octubre, es relaciona la puntuació final en la següent forma, classificats segons l’àrea a la que estan adscrits els aspirants.   Vegeu PDF adjunt
Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact