Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica i constitució d’una borsa de treballPRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA


És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic-a mitjà-ana de promoció econòmica de l’Ajuntament de Teià, i constitució d’una borsa de treball.Denominació plaça: Tècnic/a mitjà/ana Promoció econòmica

Número de places: 1Contracte: Contracte laboral temporal

Jornada Laboral: 50 % de la jornada

Sistema de selecció: Concurs-oposicióSEGONA. FUNCIONSLes funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb les funcions detallades a continuació:

-  Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament econòmic del municipi.

-  Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial i turística del municipi, cercant un creixement econòmic sostenible.

-  Dissenyar i coordinar projectes d’inserció laboral i foment de l’ocupació a nivell local, aplicant una metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics.

-  Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (ciutadans i empreses).

-  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.VEGEU TOTES LES BASES EN EL DOCUMENT ADJUNT
Darrera modificació el
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.