Bases reguladores del procés selectiu per cobrir cinc places d’administratiu/va, grup c, subgrup c1, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de teià, pel procediment de concurs-oposició, torn de promoció interna

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició pel torn restringit de promoció interna de cinc places d’administratiu/va, enquadrades dins l'escala administració general, subescala administrativa, classe Administratiu/va, grup de titulació C1, de la plantilla de personal, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
Tornar al principi

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact